Za oddajo zahteve za upoštevanje kilometrov/točk/ugodnosti pridobljenih v okviru partnerskega programa, prosimo izpolnite spodnji obrazec. 
Naziv programa:
Članska številka::
Prosim vnesite vse številke vaše članske številke, kot si sledijo na kartici, brez presledkov ali vezajev. Vpišite tudi morebitne ničle na začetku članske številke.  Include any leading zeros.
Ime:
Priimek:
Naslov:
Naslov 2:
Mesto:
Država - Država /Pokrajina:
Poštna številka:
Elektronski naslov:
Potrdite svoj elektronski naslov:
1. Datum prevzema vozila:
Številka najemne pogodbe:
Ustvari novo zahtevo
Vse najemne pogodbe sklenjene v ZDA, Kanadi in Evropi imajo 9-mestno število brez presledkov ali vezajev; številke mednarodnih najemnih pogodb so lahko daljše ali krajše.div>